Maxx MI Sport utan BB arm (latching arm ) w LED men har i denna modell ersatts av en lite fjäder som håller BBn på plats i hopup huset,så inga BB trillar ut då du tar bort magasinet .Du måste tömma genom att skjuta ut de sista kvarvarande BBn ,till skillnad på Pro modellen med Latch system . För ICS plattformar