Vår policy på Gen4Airsoft/Firma Jan Odelstig

Vi säljer inga airsoftvapen till personer som inte fyllt 18 år - Vi säljer inga airsoftvapen till personer när det finns god misstanke att vapnet är ämnat för en person under 18 år eller avsikten med köpet misstänks vara avsett till annat ändamål än airsoft - Resten av sortimentet, inklusive vapendelar, är utan åldersgräns Vi som jobbar här har tagit detta beslut med respekt för lagen och airsofthobbyn i helhet. Vad säger lagen? - Ingen person under 18år får köpa eller inneha ett airsoftvapen. - Personer under 18år får använda ett airsoftvapen under uppsikt av en övervakare, men då krävs att den övervakande först och främst ska ha fyllt 20 år, och när som helst ska kunna ta vapnet ifrån användaren.


Med detta menas att vapnet inte ens får användas om övervakaren befinner sig i ett annat rum. - Att köpa ut ett vapen åt en minderårig är olagligt. Det är teoretiskt möjligt att som minderårig söka tillstånd hos polisen för innehav av ett airsoftvapen, men eftersom inga airsoftföreningar bedriver tävlingsskytte så som skytteklubbar gör så är det i verkligheten mer eller mindre omöjligt att få ett sådant tillstånd. Varför är det åldersgräns på airsoftvapen? Den mest omtalade risken med minderåriga och airsoftvapen är att vapnen ser tillräckligt verkliga ut för att polis inte ska kunna avgöra om vapnet är ett riktigt eller en airsoftreplika.Detta medför en stor risk när minderåriga, som inte får spela på vanliga airsoftspel, spelar på eget bevåg utan att ha underrättat polis. Mycket ofta står det i kvällspressen om incidenter där polis blivit tvungna att dra vapen mot grupper av minderåriga airsoftare som spelat på detta vis utan tillstånd, och även om det inte hänt i Sverige än att polis skjutit vid ett sådant tillfälle så har det hänt i andra länder. Vad tycker airsoftare? Den stora majoriteten av airsoftare i Sverige har åsikten att den som inte fyllt 18 år bör vänta med att inskaffa vapen, samt vänta med att delta i spel. De allra flesta arrangerade airsoftspel tillåter inte spelare under 18 år på spelområdet. Vissa inomhusbanor använder en åldersgräns på 15 år då spel inomhus faller inom avgränsat område. VSAF, Västsvenska Airsoftföreningen som arrangerar spel i Göteborgsområdet, tillåter inte minderåriga på spelområdet alls. Denna policy har utarbetats i samarbete och samtycke med styrelsen i VSAF.