Vill du konvertera din plattform till SMP, men känner dig osäker på ’’meckandet’’
kan vi även erbjuda
dig installation och intrimning av ditt vapen.
Steg 1

Öppna växellådan.
Steg 2

Ta bort kugghjul, cylinder set, fjäder, fjäderstyrning, antireversal spärren,
tapet plate, luftmunstycke, och avtryckaren.(avtryckaren sparas)
På en version 2 växellåda också ta bort cutoff spaken.
Vi rekomenderar att Bussningar / lager kan avlägsnas och om så önskas. 
var nogrann att
Torka upp överflödigt fett, bästa sättet är att tvätta det tomma
gearbox skalet i någon fettlösning.
Steg 3

Placera SMP Cylinder i stället för cylinderuppsättningen .
Installera triggerkortet i stället för styrelektronik.

NOTERA 1: För V3 växellådor kan det ibland vara nödvändigt att
shimma triggerkortet något för att säkerställa att cutoff spaken/leavern
rör sig fritt. En liten remsa av eltejp fungerar bra för detta.
Steg 4

Sätt ihop växellåda med kablarna dragna till fram eller bak såsom önskas.
Montera tillbaka in vapenkroppen normalt, så att luftslangen som
passerar genom pistol greppetalternativt att dra luften bak till under kolvröret .
Vi rekommenderar att koppla in luft och batteri för att
testa funktionen i gearboxen ,innan du monterar in det i vapen kroppen.
Inställning av SMP


Text

1. Ställ lufttryck genom att öka Dwell time till sin högsta inställningen genom att vrida på ratten märkt "Dwell" moturs så långt det går. Anslut högtrycksluft (HPA) tank och regulator.
Med hjälp av en kronograf, kan du justera lufttrycket genom att vrida justeringsratten på din regulator för att uppnå den hastigheten som du vill ha. OBSERVERA ATT LUFTTRYCKET ALDRIG FÅR överstiga det angivna driftstrycket på 120 PSI. Det kan skada på produkten eller orsaka allvarliga skador.
 2. Maximera luft effektiviteten För att uppnå maximal lufteffektivitet, vrid dwell time ner så långt som möjligt tills hastigheten på dina kulor börjar sjunka. Detta är den exakta punkten vid vilken du erhåller tillräckligt med luft genom att skjuta BB till änden av pipan. Om du inte har en kronograf för att göra det här steget kan du även titta på hur din kulbana uppför sig ,och lyssna till ljudet av Vapnet. När du ser en minskad räckvidd eller hastighet sjunker och ljudet blir dämpat och dovt, har du skruvat ner dwell för långt och du matar inte in tillräckligt med luft. Skruva upp igen tillbaka precis tillräckligt för att uppnå den önskade hastigheten på BB.
  3 Justera eldhastighet Eldhastigheten (ROF) kan justeras genom att vrida på ratten märkt "ROF" på FCU. Vrid ratten moturs för att öka ROF och medurs för att minska ROF. Den maximala ROF som kan uppnås bestäms av det valda arbetstryck och dwell inställningar.
  4 Ställ burst mode KOPPLA BORT VAPNET FRÅN LUFTTANKEN innan du ställer in burst mode att säkerställa att inga Kulor avfyras av MISSTAG .
SMP är programmerbar för att möjliggöra säker-semi-auto, safe-semi-burst, eller säker-halv semi eld. För att ställa in vilket läge ditt vapen verkar i, gör följande. Håll in vapnets avtryckare när du kopplar in batteriet för att komma åt huvud menyn som är placerad i styrenheten (FCU). Lysdioden på FCU blinkar för att indikera att du har öppnat menyn. Släpp avtryckaren.
Tryck på avtryckaren för att ställa in antalet boll i varje skur (burst) som anges i tabellen nedan. Varje gång du trycker av, blinkar lysdioden en motsvarande antal gånger för att indikera burst inställning som valts.
För att lämna menyn, vänta 5 sekunder efter den sista avtrycks. Nu vapnet är skjutklart. Inställningen du valt kommer att sparas som standard Burst.
Antal boll per burst Antal tryck på avtryckaren
1                                                   1
2                                                   2
3                                                   3
5                                                   4
7                                                   5
full auto                                         6
 
Nu är du redo att komma ut och spela! För att ändra dina inställningar, vara medveten om följande
Om du vill ändra din utgångs hastighet, startar om i början av instruktionerna. Från punkt 1 och 2 , ställ in lufttrycket för att uppnå den önskade hastigheten. Glöm inte att först minska dwell time och sedan öka till önskad hastighet, Och att ALDRIG ÖVERSKRIDA 120psi .

Varning om fett och oljor HPA


Det får ALDRIG förekomma FETT eller OLJA i din luftrigg
regulator, tank eller slang ,så var MYCKET noggrann med detta
då det kan förorsaka explosion och ge förrödande effekt LIVSFARA!!!!!

 

 

Mjukvara för Bluetooth FCU


Klicka här För att lada ner appen 

 

OBS: Appen är endast kompatibel med Android OS